Sve za skuter!! MS Trgovina - Akcija

Autor Tema: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.  (Posjeta: 14258 )

0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« : 31 Prosinac, 2009, 14:34:27 »
po nalogu glave ove hiže krenulo se sa početcima osnivanja kluba svih skuteraša u RH.

što sve trebamo uraditi.


evo ovako je to prepisano sa motori .hr1. Pronadeš 5 ljudi koji su osnivaci kluba.
2. Oformiš upravni odbor kluba od recimo 3 clana.
3. Oformiš nadzorni odbor kluba od druga 3 clana.
4. Imenuješ tajnika kluba.
5. Ta sva imena upišeš u zapisnik o osnivanju kluba.
6. Kako je Damir rekao, kopiraš od nekoga statut i promijeniš imena.
7. Statut, zapisnik i molbu za osnivanje kluba odneseš u gradsku skupštinu.
8. Zatim odeš u sektor za razvrstavanje i tamo ti dodjele djelatnost i mislim da tamo dobiš maticni broj kluba.
9. Zatim sa tim odeš napraviti štambilj.
10. Zatim sa svim tim i sa štambiljem odeš nazad u skupštinu da ti daju potvrdu o postojanju kluba.
11. Zatim se sa tim odeš prijaviti na poreznu upravu.
12. odeš do neke banke ili Zapa i otvoriš žiro raèun.
13. Tu bi tome bio kraj.

Mislim da sam redoslijed dobro napisao, vec je prošlo 3 godine od kad smo mi oformili klub. U glavnom, nas 5 je trebalo mjesec dana dok sve nismo riješili. Najviše problema ce ti zadavat statut, a odmah poslije njega, debili na poreznoj koji u glavnom ne znaju što bi i gdje bi svrstali neprofitabilne udruge. Financijski te sve to nece previše koštat, negdje ispod 1000 Kn.

Pazi na jedno, jako je bitno koja 3 clana ulaze u upravni odbor jer upravni odbor odlucuje o svemu.

Eto klub je formiran, sad ako želiš imati trkace u tom klubu, dakle decke koji bi se natjecali pod klupskim imenom, onda slijede nove muke i problemi. Prvo 2000 Kn moraš platiti Savezu za upisninu, a onda još 2000 Kn za godišnju clanarinu. Nakon toga, svaki vozac još mora platiti godišnju licencu (mislim 400 kn) i za svaku utrku mora platiti startninu koja u glavnom iznosi oko 150 Kn.


Sasa MK Motori
Piaggio X9 250  Black Box

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #1 : 31 Prosinac, 2009, 14:35:58 »
Statut je preuređen a kopiran od   „MK NEANDERTAL BIKER’S“Statut

 
Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/01),

Osnivačka skupština  SK/C „Mojskuter RH“, održana  xx.xx.2010. godine, donijela je

STATUT Udruge Skuter-klub/club „Mojskuter RH“

 

 I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

 

Članak 2.

Naziv udruge je: SKUTER KLUB/CLUB „Mojskuter RH“

Skraćeni naziv udruge je: S.K./C. „Mojskuter RH“

Sjedište udruge je: Zagreb,xxxxxxxxxxxxxx, Zagreb

Područje djelovanja je R.Hrvatska i šire.

 

 Članak 3.

S.K./C. „Mojskuter RH“ je udruga registrirana pri Uredu za opću upravu grada Zagreba.

S.K./C. „Mojskuter RH“ je neprofitna pravna osoba.

Udruga je u svom radu samostalna i za svoje obaveze odgovara cijelom svojom imovinom.

  Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je okruglog oblika promjera veličine 3 cm s upisanim tekstom na vrhu koji glasi: „SKUTER KLUB/CLUB Mojskuter RH““, a donjem dijelu piše „Zagreb-Croatia“. U sredini je stilizirani oblik skutera

Članak 5.
Udrugu zastupa Predsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

  
II
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Cilj je ostvarivanje uvjeta za promicanje moto sporta i motociklizma, te briga za popularizaciju moto sporta među mladima.


Članak 7.

 

Djelatnosti udruge su:

- okupljanje ljubitelja motociklizma radi rekreacije i druženja
- organizacija klupskih i među klupskih susreta sportske i zabavne naravi
- organizacija sportskih moto natjecanja i sudjelovanje na sportskim natjecanjima
- očuvanje tradicije motociklizma uz pomoć ljubitelja starih motora
tzv. Old timer-a
- briga za članove – mlađe vozače.

- surađuje s  drugim istovrsnim i sličnim udrugama u inozemstvu

- obavlja druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenu statutom

- sportske pripreme

- sportska rekreacija

- razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad međunarodnih udruga

- jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Članak 8.

Rad udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

- javnim priopćavanjem.

III
 ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članstvo u udruzi  može biti redovito i počasno.

Prijedlog o imenovanju počasnog člana SK/C „Mojskuter RH“  Predsjednik podnosi Skupštini koja odlučuje o primanju

 Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Članovi daju slijedeće podatke

- ime i prezime
- adresa prebivališta
- datum rođenja
- podatke o državljanstvu
- datum pristupanja udruzi
- podaci o motociklu/skuteru kojeg član posjeduje

- krvna grupa

Na temelju upisa u popis članova SK/C „Mojskuter RH“, izdaje se članska iskaznica sa gornjim podacima

 

Članak 11.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Svi članovi , s izuzetkom počasnih članova, dužni su plaćati godišnju članarinu, koju predlaže i potvrđuje Skupština. Članarina se plaća za svaku kalendarsku godinu unaprijed i dospijeva 1. siječnja.

Članu koji nije platio članarinu uskraćena su sva prava dok ne podmiri svoje obaveze.

Članak 12.

Obveze članova udruge su:

- plaćanje članarine,

- bavljenje aktivnostima Udruge,

- sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

- čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

- promicati svrhu, interese, ciljeve i zadatke Udruge
- provoditi i poštovati Statut i druge akte Udruge
- ustezati se od djelovanja koje nije u skladu s ciljevima Udruge.

 
Članovi imaju pravo:

- sudjelovati u radu tijela upravljanja-Skupštine kluba
- tražiti pravovremene informacije o radu Kluba i financijskim sredstvima Kluba
- davati prijedlog tijelima Kluba o donošenju odluka.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom

- neplaćanjem članarine

- isključenjem

 
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

 
Članstvo u SK/C „Mojskuter RH“ prestaje ako član svojim ponašanjem grubo krši odredbe Statuta i svojim ponašanjem šteti ugledu i radu kluba, zloupotrebljava ovlasti i položaj.
Odluku o isključenju iz Kluba radi razloga navedenih u prvom stavku ovog članka, donosi Skupština Kluba.

  
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik.

Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV TIJELA UDRUGE
Članak 15.
 
Tijela udruge su:

-        Skupština,

-        Predsjednik

-        Dopredsjednik

-        Tajnik

 

 SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

 
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 20.

Skupština udruge:

-        utvrđuje politiku razvitka Udruge,

-        donosi i mijenja Statut Udruge,

-        donosi financijski plan i završni račun,

-        donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,

-        bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,

-        razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

-        daje smjernice za rad Udruge,

-        odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

-        odlučuje o prestanku rada Udruge,

-        obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

  
PREDSJEDNIK
 Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.

Predsjednika  Udruge bira Skupština Udruge na mandat od jedne godine.

 

Članak 22.

 

Predsjednik:

-        zastupa Udrugu,

-        saziva Skupštinu Udruge,

-        rukovodi radom Skupštine Udruge,

-        utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

-        utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

-        brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

-        upravlja imovinom Udruge,

-        podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

-        imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

-        brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

-        nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

-        donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

-        obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 23.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

  
TAJNIK
Članak 24.


Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od jedne godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE Članak 26.

Imovinu Udruge čine:

-        novčana sredstva,

-        pokretne stvari,

-        nekretnine,

-        druga imovinska prava.

 

« Zadnja izmjena: 31 Prosinac, 2009, 15:22:14 mrcina »
Piaggio X9 250  Black Box

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #2 : 31 Prosinac, 2009, 14:36:49 »
nastavakČlanak 27.

 

Udruga stječe imovinu:

-        od članarine,

-        od dobrovoljnih priloga i darova,

-        od dotacija iz proračuna,

-        iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 28.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 

VI PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE Članak 29.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti dječjem vrtiću u Krapini. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 30.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 31.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

  
U Zagrebu, xx.xx.2010. godine

 
                                                                                              Goran

¸                                                                                

Predsjednik Udruge

        

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKAZA UPIS U REGISTAR UDRUGA

Na sjednici Skupštine SK/C „Mojskuter RH“ održanoj xx.xx.2010 donijeta je odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga SK/C „Mojskuter RH“ pri nadležnom tijelu.

XXXXXXXXXXXXXX, xx.xx.2010                                                                                    POTPIS OSOBE                                                                   OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE ___________________________                             ZAPISNIK

sa sjednice Osnivačke Skupštine SK/C „Mojskuter RH“ održane xx.xx.2010. u Zagrebu, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, s početkom u xx sati.

 
Sjednici su bili nazočni sljedeći članovi: xxxxxxxxxxxx

.

Za zapisničara je jednoglasno izabran/a XXXXXXXXXX, a za ovjerovitelje zapisnika izabrani su XXXXXXXXXX i xxxxxxxxxx.

 
Predložen je i jednoglasno usvojen sljedeći

 
DNEVNI RED:

1.      Donošenje odluke o osnivanju

2.      Donošenje Statuta

3.      Izbor članova tijela upravljanja

4.      Donošenje odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje

5.      Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga

 
Ad 1.

Jednoglasno i javnim glasovanjem usvojena je odluka o osnivanju SK/C „Mojskuter RH“ sa sjedištem u Zagrebu, XXXXXXXXXXXXXXX.

 
Ad 2.

Nakon čitanja i kraće rasprave usvojen je Statut SK/C „Mojskuter RH“

 
Ad 3.

Za predsjednika jednoglasno je izabran XXXXXXXXX, za dopredsjednika jednoglasno je

izabran XXXXXXXXX, a za tajnika jednoglasno je izabran XXXXXXXXX.

 
Ad 4.

Jednoglasno je donijeta odluka o davanju ovlaštenja za zastupanje XXXXXXXXXX,

predsjedniku i XXXXXXXXX, tajniku.

 
Ad 5.

Jednoglasno se donosi odluka o pokretanju postupka za upis SK/C „Mojskuter RH“ u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

 
Završeno u xx sati.

 
Zapisničar                                                                           Ovjerovitelj zapisnika

 
___________________                                                     1._______________________

 
                                                                                           2._______________________
« Zadnja izmjena: 31 Prosinac, 2009, 15:27:56 mrcina »
Piaggio X9 250  Black Box

Offline eladio

 • We are the Borg
 • administrator
 • Tržnica : (+1)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 9350
 • Spol: Muški
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: ZG
 • Moj Skuter: Xciting 400i
 • Moja Kaciga: SMK Hybrid
 • MojSpuh: Yasuni black ed.
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #3 : 31 Prosinac, 2009, 14:41:55 »
U biti , prvo krecem s udrugom, ali mozemo paralelno i klub  :redface:
Mi ništa ne obećavamo, i to ispunjavamo!

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #4 : 31 Prosinac, 2009, 14:43:35 »
klub udruga sasvim svejedno
Piaggio X9 250  Black Box

Offline eladio

 • We are the Borg
 • administrator
 • Tržnica : (+1)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 9350
 • Spol: Muški
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: ZG
 • Moj Skuter: Xciting 400i
 • Moja Kaciga: SMK Hybrid
 • MojSpuh: Yasuni black ed.
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #5 : 31 Prosinac, 2009, 14:44:26 »
postoje neke pravne razlike  :redface:
Mi ništa ne obećavamo, i to ispunjavamo!

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #6 : 31 Prosinac, 2009, 15:30:54 »
mislim da sam preveo sve što je trebalo Elade pregledaj i daj svoj sud.

treba se odlučiti točno kakvo bu ime da se to odmah upiše i da se statut pripremi za osnivačku sjednicu.


Eladio, Mrcina, Roby, Giz, Cristian, J.U.R.C.A. , nastavi elade obavezni prisustvovati osnivačkoj sjednici.
Piaggio X9 250  Black Box

Offline Giz

 • MS počasni član
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 1455
 • Spol: Muški
 • Kotrljam se...
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • GT Računala
 • Mjesto: Zaprešić
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #7 : 31 Prosinac, 2009, 15:58:28 »
Ja sam za, ako sam pozvan.
S tim da ču se uključiti do neke mjere i financijski u tu konstrukciju.
Nisu se svi rodili savrseni, neki nemaju sluha, neki se rode invalidi, neki slovenci.

Dežurni forumski Gargamel. :D
 Dobriša Cesarić u recesiji... "Gle malu plaću poslije kiše, platiš račune i nema je više"

Offline efz

 • administrator
 • Tržnica : (+8)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 2623
 • Spol: Muški
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zabok
 • Moj Skuter: Versulja 650
 • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #8 : 31 Prosinac, 2009, 16:32:05 »
I ja sam za, ali me mrc nije pozvao  :laughing7:
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja

Offline Giz

 • MS počasni član
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 1455
 • Spol: Muški
 • Kotrljam se...
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • GT Računala
 • Mjesto: Zaprešić
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #9 : 31 Prosinac, 2009, 16:35:01 »
Zato kaj nisi javni izjavio da češ pivu platiti...  :icon_biggrin: ;D
Nisu se svi rodili savrseni, neki nemaju sluha, neki se rode invalidi, neki slovenci.

Dežurni forumski Gargamel. :D
 Dobriša Cesarić u recesiji... "Gle malu plaću poslije kiše, platiš račune i nema je više"

Offline efz

 • administrator
 • Tržnica : (+8)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 2623
 • Spol: Muški
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zabok
 • Moj Skuter: Versulja 650
 • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #10 : 31 Prosinac, 2009, 17:02:15 »
Zato kaj nisi javni izjavio da češ pivu platiti...  :icon_biggrin: ;D
Nisam pivu doduse, ali sam vola, pa ono kaj je bolje.......kad malo bolje razmislim jedno bez drugog nejde........evo vredi piva  :occasion14:
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #11 : 31 Prosinac, 2009, 17:43:25 »
držite se vi vola taj bu vas ziher negdje odveo.

nego jel ste pročitali ono nakon cristian, očigledno njet kad pucate tako . uzmite pravu municiju i onda u rat.
Piaggio X9 250  Black Box

Offline efz

 • administrator
 • Tržnica : (+8)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 2623
 • Spol: Muški
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zabok
 • Moj Skuter: Versulja 650
 • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #12 : 31 Prosinac, 2009, 17:46:37 »
držite se vi vola taj bu vas ziher negdje odveo.

nego jel ste pročitali ono nakon cristian, očigledno njet kad pucate tako . uzmite pravu municiju i onda u rat.
al ja bi da me ti zapises  :'(
zaboravljas ko je po selu trazio kljuc za svjecku na zagorje meetu, kad su te svi ostavili   :toothy3:
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja

Offline Giz

 • MS počasni član
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 1455
 • Spol: Muški
 • Kotrljam se...
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • GT Računala
 • Mjesto: Zaprešić
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #13 : 31 Prosinac, 2009, 17:48:57 »
Iss.. nudimo ti vola, pivu, traže neki ključeve za svječice za tebe... pa kaj se još mora napraviti da čovjek dođe na popis? :D  :toothy12:
Nisu se svi rodili savrseni, neki nemaju sluha, neki se rode invalidi, neki slovenci.

Dežurni forumski Gargamel. :D
 Dobriša Cesarić u recesiji... "Gle malu plaću poslije kiše, platiš račune i nema je više"

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #14 : 31 Prosinac, 2009, 18:00:31 »
pokloni mi gospođu vračam uredno upakiranu a za sljedeču godinu ne odgovaram za novosti u obitelji. :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Piaggio X9 250  Black Box

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #15 : 31 Prosinac, 2009, 18:01:16 »
ma to je koga sam se sjetio najte plakati biče obavjest kad je osnivačka skupština. nego jesam dobro sredio onaj statur.
Piaggio X9 250  Black Box

Offline Giz

 • MS počasni član
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 1455
 • Spol: Muški
 • Kotrljam se...
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
  • GT Računala
 • Mjesto: Zaprešić
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #16 : 31 Prosinac, 2009, 18:10:29 »
pokloni mi gospođu vračam uredno upakiranu a za sljedeču godinu ne odgovaram za novosti u obitelji. :help: :help: :help: :help: :help: :help:
:sign147: :umroodsmijeha: :ljetodobar:
Nisu se svi rodili savrseni, neki nemaju sluha, neki se rode invalidi, neki slovenci.

Dežurni forumski Gargamel. :D
 Dobriša Cesarić u recesiji... "Gle malu plaću poslije kiše, platiš račune i nema je više"

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #17 : 31 Prosinac, 2009, 18:19:11 »
 :cugaa: :cugaa: :cugaa: :cugaa: :cugaa: :bacva: :bacva: :bacva: :bacva: :bacva: :sign147: :sign147: :sign147: :sign147: :falafala: :falafala: :falafala: :falafala: :falafala: :falafala:
Piaggio X9 250  Black Box

Offline efz

 • administrator
 • Tržnica : (+8)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 2623
 • Spol: Muški
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zabok
 • Moj Skuter: Versulja 650
 • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #18 : 31 Prosinac, 2009, 18:21:38 »
Ma vozi i moju, ja i Giz odosmo na festu  :cugaa: :zivili: :dancee: :puke:
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja

Offline mrcina

 • moderator mini
 • Tržnica : (0)
 • maxi forumaš
 • *****
 • Postova: 5929
 • Spol: Muški
 • čuvajte se policajca. jebu svakog koga stignu.
 • YearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYearsYears
 • Mjesto: Zagreb
 • Moj Skuter: Piaggio X9 250 / Plava Vektra 1,6 16V
 • MojSetup: polini kuplung i plava centrala.
 • MojSpuh: Gianneli
Odg: Osnivanje kluba skuteraša na nivou RH.
« Odgovori #19 : 31 Prosinac, 2009, 18:22:19 »
nemoj dvaput reč
Piaggio X9 250  Black Box