Sve za skuter!! MS Trgovina - Akcija
Sustav za ocjenjivanje transakcija na tržnici - Detailed Feedback
Detailed Comment sve dogovoreno u par poruka, dobio usmenu garanciju, sve svedeno na dvije riječi - zadovoljan sam
Comment by: balicdim
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System