Sve za skuter!! MS Trgovina - Akcija
Sustav za ocjenjivanje transakcija na tržnici - Detailed Feedback
Detailed Comment znaèi svaka rijeè je suvišna, ljudeskara od èovjeka, sve onako kako smo se dogovorili i puno više od toga... svakako preporuèujem trgovinu sa kambom
Comment by: mhr-team
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System